Scores Team 1  Ehepaar van Kalker / Hr.Bausback / Hr.Kozyczkowski

 

Team 1 gegen Team 2         Team 1 gegen Team 3         Team 1 gegen Team 4     

Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs

   8   -200  -130    -2       29    110   110     0       15   -100  -200     3 

   9    140   -50     5       30    130   -50     5       16    400   400     0 

  10    620  -100    12       31   -450  -450     0       17   -100  -300     5 

  11   -110  -400     7       32   -600   300   -14       18    100   100     0 

  12   -200  -100    -3       33   -450  -100    -8       19   -600  -660     2 

  13   -400  -200    -5       34    680  -100    13       20   -110  -110     0 

  14    -90  -630    11       35    -50  -660    12       21    620   140    10 

IMPs:          35 : 10      IMPs:          30 : 22      IMPs:          20 : 0   

Siegpunkte:    23 : 7       Siegpunkte:    17 : 13      Siegpunkte:    21 : 9   

 

Team 1 gegen Team 5     

Board   N/S   O/W   IMPs

   1    110   110     0 

   2   -210  -460     6 

   3    400   460    -2 

   4    200  -620    13 

   5    650    50    12 

   6    430   430     0 

   7   -120  -150     1 

IMPs:          32 : 2   

Siegpunkte:    25 : 5   

 

 

Scores Team 2  Fr.Gladiator / Hr.Engel / Hr.Pauly / Hr.Schenk

 

Team 2 gegen Team 1         Team 2 gegen Team 3         Team 2 gegen Team 4     

Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs

   8   -130  -200     2       15   -100   600   -12        1    140   140     0 

   9    -50   140    -5       16    400   400     0        2   -460  -460     0 

  10   -100   620   -12       17   -100   -50    -2        3   -250   430   -12 

  11   -400  -110    -7       18    100   -90     5        4   -620  -650     1 

  12   -100  -200     3       19   -690  -600    -3        5    620   990    -9 

  13   -200  -400     5       20   -120  -120     0        6    430   400     1 

  14   -630   -90   -11       21    170   140     1        7   -120  -130     0 

IMPs:          10 : 35      IMPs:           6 : 17      IMPs:           2 : 21  

Siegpunkte:     7 : 23      Siegpunkte:    12 : 18      Siegpunkte:     9 : 21  

 

Team 2 gegen Team 5     

Board   N/S   O/W   IMPs

  22    170   -90     6 

  23    200  -110     7 

  24   -100  -450     8 

  25    120  -180     7 

  26    200   100     3 

  27    460   430     1 

  28   -430  -430     0 

IMPs:          32 : 0   

Siegpunkte:    25 : 5   

 

 

Scores Team 3  Hr.Kreher / Hr.Herrlein / Fr.Wiegmink / Hr.Hess

 

Team 3 gegen Team 1         Team 3 gegen Team 2         Team 3 gegen Team 4     

Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs

  29    110   110     0       15    600  -100    12       22    200   400    -5 

  30    -50   130    -5       16    400   400     0       23   -140  -200     2 

  31   -450  -450     0       17    -50  -100     2       24   -450  -450     0 

  32    300  -600    14       18    -90   100    -5       25   -110   100    -5 

  33   -100  -450     8       19   -600  -690     3       26   -110  -170     2 

  34   -100   680   -13       20   -120  -120     0       27    460   460     0 

  35   -660   -50   -12       21    140   170    -1       28   -400  -400     0 

IMPs:          22 : 30      IMPs:          17 : 6       IMPs:           4 : 10  

Siegpunkte:    13 : 17      Siegpunkte:    18 : 12      Siegpunkte:    13 : 17  

 

Team 3 gegen Team 5     

Board   N/S   O/W   IMPs

   8    140   140     0 

   9    -50  -100     2 

  10    650  -100    13 

  11    110    80     1 

  12    600   600     0 

  13   -140    90    -6 

  14    100  -120     6 

IMPs:          22 : 6   

Siegpunkte:    20 : 10  

 

 

Scores Team 4  Fr.Kornhoff-Thiele/Fr.Herrlein/Fr.Espitalier/Fr.G.Fischer

 

Team 4 gegen Team 1         Team 4 gegen Team 2         Team 4 gegen Team 3     

Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs

  15   -200  -100    -3        1    140   140     0       22    400   200     5 

  16    400   400     0        2   -460  -460     0       23   -200  -140    -2 

  17   -300  -100    -5        3    430  -250    12       24   -450  -450     0 

  18    100   100     0        4   -650  -620    -1       25    100  -110     5 

  19   -660  -600    -2        5    990   620     9       26   -170  -110    -2 

  20   -110  -110     0        6    400   430    -1       27    460   460     0 

  21    140   620   -10        7   -130  -120     0       28   -400  -400     0 

IMPs:           0 : 20      IMPs:          21 : 2       IMPs:          10 : 4   

Siegpunkte:     9 : 21      Siegpunkte:    21 : 9       Siegpunkte:    17 : 13  

 

Team 4 gegen Team 5     

Board   N/S   O/W   IMPs

  29     90    90     0 

  30    150  -100     6 

  31   -450  -450     0 

  32   -630  -630     0 

  33   -170    50    -6 

  34    680  1430   -13 

  35   -600  -660     2 

IMPs:           8 : 19  

Siegpunkte:    12 : 18  

 

 

Scores Team 5  Hr.Beilharz / Hr.Kornhoff / Fr.Wührmann / Hr.Dr.Nijhawan

 

Team 5 gegen Team 1         Team 5 gegen Team 2         Team 5 gegen Team 3     

Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs

   1    110   110     0       22    -90   170    -6        8    140   140     0 

   2   -460  -210    -6       23   -110   200    -7        9   -100   -50    -2 

   3    460   400     2       24   -450  -100    -8       10   -100   650   -13 

   4   -620   200   -13       25   -180   120    -7       11     80   110    -1 

   5     50   650   -12       26    100   200    -3       12    600   600     0 

   6    430   430     0       27    430   460    -1       13     90  -140     6 

   7   -150  -120    -1       28   -430  -430     0       14   -120   100    -6 

IMPs:           2 : 32      IMPs:           0 : 32      IMPs:           6 : 22  

Siegpunkte:     5 : 25      Siegpunkte:     5 : 25      Siegpunkte:    10 : 20  

 

Team 5 gegen Team 4     

Board   N/S   O/W   IMPs

  29     90    90     0 

  30   -100   150    -6 

  31   -450  -450     0 

  32   -630  -630     0 

  33     50  -170     6 

  34   1430   680    13 

  35   -660  -600    -2 

IMPs:          19 : 8   

Siegpunkte:    18 : 12